Nieuw onderzoek door Deloitte identificeert vier leidinggevende persona’s die succesvol zullen zijn in de Vierde Industriële Revolutie: Sociale Supers; Getalenteerde Kampioenen;  Data-gedreven Beslissers en Verstorende Bestuurders

— Toplijst maatschappelijke impact en talentontwikkeling met leiderschapsprioriteiten

DAVOS, Zwitserland, 21 januari 2019 /PRNewswire/ — De Vierde Industriële Revolutie (Industry 4.0), die opnieuw vorm geeft aan de manier waarop de wereld leeft en werkt, leidt ertoe dat wereldwijde leiders geconfronteerd worden met de druk om hun bedrijven en hun personeel voor te bereiden op dit nieuwe tijdperk. Uit deze verschuiving naar Industry 4.0 vloeien gedefinieerde leiderschapseigenschappen voort, die onthuld worden in het tweede jaarlijkse Readiness-rapport van Deloitte, Success Personified in the Fourth Industrial Revolution. Het rapport biedt inzicht in de eigenschappen waarmee de meest effectieve leiders en succesvolle organisaties zich van de rest onderscheiden.

Dit jaar werden meer dan 2.000 hoge C-suite leidinggevenden in 19 landen ondervraagt, en het bleek dat leidinggevenden echt de wereld willen verbeteren en dat ze een duidelijker beeld hebben van de vaardigheidsproblemen die voor ons liggen. Organisatorische obstakels lijken echter de ontwikkeling van effectieve Industry 4.0-strategieën te beperken en de leidinggevenden blijven zich afwenden van gedurfde technologische investeringen die zowel innovatie als verstoring zullen stimuleren. In twee kritieke gebieden – maatschappelijke impact en talentontwikkeling – zijn de houdingen van de CXO sinds 2017 dramatisch veranderd, wat aangeeft dat leiders steeds realistischer worden over wat er nodig is om in Industry 4.0 succesvol te zijn. 

‘Afgelopen jaar hebben leiders hun vertrouwen in hun paraatheid geuit, ondanks het feit dat zij nog maar net zijn gaan inzien hoe Industry 4.0 het bedrijfsleven en de samenleving zal veranderen,’ aldus Punit Renjen, CEO van Deloitte Global. ‘Hun handelingen toonden echter een aanzienlijke verschil aan tussen hun vertrouwen om deze veranderingen aan te pakken en hun werkelijke bereidheid. Vandaag de dag zijn leiders realistischer over wat er nodig is om succesvol te zijn, en ze lijken bijzonder gefocust op de maatschappelijke impact en de ontwikkeling van hun personeelsbestand, en zij beschouwen dit als twee cruciale componenten van hun toekomstige succes.’

Succes gepersonifieerd in de Vierde Industriële Revolutie: de vier leidinggevende persona”s voor een tijdperk van verandering en onzekerheid 

Alhoewel er geen uniforme aanpak voor succes is om met de snelle industriële transformatie om te gaan, kan het echter wel nuttig zijn om te begrijpen hoe bepaalde leiders omgaan met deze steeds veranderende omgeving. Organisaties met leiders die de eigenschappen van de Industry 4.0-persona”s belichamen —inzet om goed te doen; gedefinieerde, data-gedreven besluitvorming; gedurfde, langere termijn visie met betrekking tot technologie; en een agressieve houding ten opzichte van de ontwikkeling van het personeel—zijn er klaar voor om te overleven en te gedijen.

Het onderzoek van Deloitte verkent de verschillende soorten leiders die effectieve actie ondernemen, de gebieden waar ze het meeste vooruitgang boeken, en de factoren die ertoe bijdragen dat de meest succesvolle leider zich van de rest onderscheid. Deze leiderschapspersona”s—de ‘Sociale Supers’, de ‘Data-gedreven Beslissers’, de ‘Verstorende Bestuurders’ en de ‘Getalenteerde Kampioenen’— kunnen dienen als modellen voor leiders wereldwijd, terwijl ze de uitdagingen die gepaard gaan met de 4IR-transformatie aanpakken.

De waarde van het doel wegen? Maatschappelijke impact is de moeite waard

Het onderzoek van dit jaar toont aan dat de maatschappelijke impact (34 procent) de belangrijkste factor is waarmee bedrijfsleiders hun succes meten— wat overeenkomt met de financiële prestaties (17 procent) en de medewerkerstevredenheid (17 procent) gecombineerd. Daarnaast merkte meer dan de helft van de wereldwijde leidinggevenden op (53 procent) dat hun inspanningen op het gebied van maatschappelijke impact nieuwe inkomstenstromen tot gevolg hadden—wat bewijst dat zowel het doel als de winst een plaats hebben in Industry 4.0.

De ‘Sociale Supers’

‘Sociale Supers’ zijn leiders die maatschappelijke initiatieven als fundamenteel voor hun bedrijf beschouwen. Ze hebben hun succes aangetoond door ‘goed te presteren door goed te doen’, door nieuwe inkomstenstromen te genereren met behulp van sociale of milieubewuste producten of diensten; en zij zijn van mening dat deze initiatieven meestal bijdragen aan de winstgevendheid. ‘Sociale Supers’ hebben meer vertrouwen in hun vermogen om de uitdagingen met betrekking tot hun personeel van Industry 4.0 aan te gaan. Er is 12 procent meer kans dat zij aangeven dat de samenstelling van hun personeel afgestemd is op de digitale transformatie en zij tonen een veel grotere bereidheid om werknemers op te leiden (54 procent i.t.t. 37 procent).

In Industry 4.0 wordt de strategie opzij geschoven

Een derde van de wereldwijde leiders meldde een gebrek aan leiderschapsvisie als de belangrijkste uitdaging waar hun organisatie mee te maken zal krijgen wanneer zij hun bedrijfsstrategieën aan moeten passen om tegemoet te komen aan de behoeften van morgen. De strategie stokt ook als het gaat om het implementeren van nieuwe technologieën, aangezien leiders hun bezorgdheid uitten over te veel technologische keuzes en het probleem om gelijke tred te houden met de snelheid van de verandering. Slechts 29 procent van de leidinggevenden was van mening dat hun organisatie duidelijke gedefinieerde besluitvormingsprocessen heeft. Het is dus niet verrassend dat leidinggevenden er moeite mee hebben om actueel te blijven.

De ‘Data-gedreven Beslissers’

Strategische obstakels, zoals organisatorische silo”s, kunnen de besluitvormingsprocessen bemoeilijken en innovatie belemmeren. Echter, de ‘Data-gedreven Beslissers’ overwinnen deze uitdagingen door middel van een methodische, data-gerichte aanpak en zij zijn moediger in hun beslissingen. Deze leiders zijn zelfverzekerder dan andere leiders, en tweeënzestig procent is het er zeer mee eens dat ze er klaar voor zijn om leiding te geven aan hun organisaties terwijl er geprofiteerd wordt van de kansen die gepaard gaan met Industry 4.0. Dit aantal is bijna twee keer zo groot als voor de andere ondervraagde leiders (32 procent).

Brengt technologie een golf van verstoring met zich me? Niet zo snel

Ondanks het onbetwistbare economische en maatschappelijke potentieel van Industry 4.0, kiezen veel organisaties ervoor om de status-quo te handhaven met betrekking tot hun technologische investeringen, waardoor ze zichzelf blootstellen aan eventuele risico”s. Twee keer zoveel leiders zeiden dat ze in de Industry 4.0-technologieën zouden investeren om zichzelf te beschermen tegen eventuele verstoringen, in plaat van dat zij op zoek zouden gaan naar manieren om andere sectoren, of de marktplaats te verstoren (67 procent i.t.t. 33 procent). Zo, wat is de reden voor deze defensieve aanpak? Kwesties zoals overmatig gefocust zijn op korte termijn resultaten, het hebben van te veel technologische keuzes, en een gebrek aan kennis over de verschillende technologieën waren de belangrijkste belemmeringen voor investeringen.

De ‘Verstorende Bestuurders’

Leiders die bekend staan als de ‘Verstorende Bestuurders’ begrijpen dat het investeren in nieuwe innovaties nodig is voor groei; ze investeren in technologieën met een gecoördineerde focus op het verbeteren van hun markten. Deze gedurfde beslissingen hebben hun vruchten afgeworpen—met hun technologische investeringen hebben zij hun beoogde bedrijfsresultaten bereikt of overtroffen. Het is waarschijnlijker dat ‘Verstorende Bestuurders’ zullen zeggen dat ze het gevoel hebben dat ze er klaar voor zijn om leiding te geven tijdens het tijdperk van de Industry 4.0 (45 procent i.t.t. 32 procent).Zij zijn er meer van overtuigd dat hun organisatie bereid is om te profiteren van de kansen die gepaard gaan met Industry 4.0.

Het ontwikkelen van de vaardigheden voor Industry 4.0. Werven of opleiden?

Wereldwijde leiders lijken te begrijpen welke nieuwe vaardigheden er nodig zijn voor de Industry 4.0- functies. Echter, de angst voor technologieën en automatisering is niet noodzakelijkerwijze de reden waarom leidinggevenden ervoor kiezen om hun personeel op te leiden. 55 procent van de leiders gaf aan dat er een aanzienlijke verschil bestaat tussen de huidige vaardigheden en die die men in de toekomst nodig heeft. 25 procent gaf aan dat zij toch de voorkeur gaven aan het aannemen van nieuw personeel in plaats van het herscholen van de bestaande werknemers. Verder is 57 procent van mening dat de instromende werknemers onvoldoende opgeleid zijn door het huidige onderwijssysteem—een stijging van 35 procent ten opzichte van 2017. Als het onderwijssysteem niet in staat is om het bedrijfsleven van professionele werkers te voorzien, dan is het de taak van de bedrijfsleiders om ofwel de vaardigheden die zij nodig hebben in te huren of om hun huidige werknemers op te leiden.

De ‘Getalenteerde Kampioenen’

De ‘Getalenteerde Kampioenen’ weten welke vaardigheden hun bedrijf nodig heeft—en ze zijn van mening dat ze op dit moment over de juiste samenstelling van het personeel beschikken. Deze leidinggevenden bereiden hun bedrijven agressief op de digitale transformatie voor, en aanvaarden hun verantwoordelijkheid om hun werknemers op te leiden voor toekomstige werkzaamheden (51 procent i.t.t. 41 procent voor alle andere respondenten). Getalenteerde Kampioenen investeren ook vaker in technologieën die de concurrentie verstoren (42 procent i.t.t. 32 procent).

Leiding geven in de Vierde Industriële Revolutie

‘Ons onderzoek heeft vier verschillende soorten leiders aangetoond die tijdens de Industry 4.0 succesvol zullen zijn. Deze leiders realiseren een grotere omzetgroei dan hun tegenhangers, gedeeltelijk omdat ze er minstens één, en soms meerdere, dimensies hebben aangeleerd die nodig zijn om succesvol te zijn. Voor andere leiders die proberen zich voor te bereiden op de uitdagingen van dit nieuwe tijdperk, bieden deze persona”s inzichten die gebruikt kunnen worden om hun eigen strategieën voor succes vorm te geven,’ voegde Renjen toe.

Klik hier voor het rapport, meer informatie en om de volledige onderzoeksresultaten te lezen.

Methodologie

Dit onderzoek is gebaseerd op een enquête die in juni-augustus 2018 onder 2.042 wereldwijde leidinggevenden werd uitgevoerd door Forbes Insight. De respondenten vertegenwoordigden 19 landen uit Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Europa, en waren allemaal werkzaam in belangrijke industriële sectoren. Alle respondenten waren hoge C-suite leidinggevenden, waaronder CEO”s/voorzitters, COO”s, CFO”s, CMO”s, CIO”s en CTO”s. Alle leidinggevenden vertegenwoordigden organisaties met een omzet van $ 1 miljard of meer, met de helft (50,1 procent) afkomstig uit organisaties met een omzet van meer dan $ 5 miljard. Daarnaast voerden Forbes Insights en Deloitte Global individuele gesprekken met internationale leiders en academici uit de industrie.

Over de toewijding van Deloitte met betrekking tot Maatschappelijke Impact

Het aanpakken van de complexe uitdagingen waar de maatschappij vandaag mee te maken heeft, is een mandaat voor bedrijven geworden, en een die een nieuwe manier van denken vereist.

Deloitte onderneemt actie door middel van WorldClass, een initiatief voor maatschappelijke impact om in 2030, 50 miljoen toekomsten mogelijk te maken. Onze ambitie is om voor mensen trajecten aan te leggen zodat zij hun ambities kunnen vervullen en betekenisvol werk in de nieuwe economie kunnen vinden. Het netwerk van Deloitte ondersteunt ook vrouwen over de hele wereld, promoot ecologische duurzaamheid, investeert in nieuwe inzichten en methodologieën, en dient klanten zodat zij hun doel kunnen vervullen.

Deloitte zet zich in voor verantwoorde bedrijfspraktijken, werkt ten dienste van het algemeen belang, en streeft ernaar om een impact op de samenleving te hebben. Kom hier om meer te weten te komen over onze toezeggingen.

Over Deloitte

Deloitte verwijst naar een of meer van Deloitte Touche Tohmatsu Limited (‘DTTL’), het netwerk van memberfirms, en hun gerelateerde entiteiten. DTTL (ook aangeduid als ‘Deloitte Global’) en elk van zijn memberfirms, zijn juridisch gescheiden en onafhankelijke entiteiten. DTTL levert geen diensten aan klanten. Ga voor meer informatie naar www.deloitte.com/about.

Deloitte is een toonaangevende wereldwijde aanbieder van audit & assurance, consulting, financiële advisering, risk advisering, belasting advies en gerelateerde dienstverlening. Ons netwerk bestaat uit memberfirms in meer dan 150 landen en gebieden die 80% van de Fortune Global 500®-bedrijven dienen. Meer over de manier waarop de meer dan 286.000 Deloitte-mensen een belangrijke impact maken is te lezen op www.deloitte.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/809525/Deloitte_Logo.jpg

— Wereldwijde enquête onder C-suite-leiders biedt inzicht voor het begeleiden van bedrijfsleiders tijdens de verandering en transformatie van Industry 4.0